Previous slide
Next slide

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЦЕНИ 

1.До риболов се допускат САМО риболовци с подходящо оборудване – кеп, куковадач.

2. Право на всеки риболовец е да използва до три въдици.

3. При риболов се използват само безопасни монтажи с една кука.
кука. Инлайн , сейфти и хеликоптер монтажи са задължителни.

4. При пристигане задължителна среща с управата за разяснение на правилата за пребиваване на язовира.

5. Настаняване в секторите, разтоварване на оборудването и паркиране на автомобила на паркинг указан от управата.

6. При напускане на язовира задължително се уведомява управата, която извършва проверка на багажа.

7. Разрешава се покупка на един брой риба с тегло от 1 кг до 3 кг по ценоразпис. Всяка уловена риба под 1 кг и над 3 кг се връща в язовира след обработка с антибиотик (с изключение на плевелните риби).

8. Изваждането на рибата от водата става задължително с кеп независимо от размерите и. Рибата се пипа само с мокри ръце.

9. При улов на риби над 10 кг задължително се уведомява управата. Разрешено е поставянето на рибата в люлка до пристигане на управата с цел заснимане и водене на статистика.

Язовир Съединение

ЗАБРАНЕНО / НЕ СЕ РАЗРЕШАВА

 • Паркирането на МПС извън предназначените за това места. Никакви вирбели по линията.
  При риболов с радиоуправляеми лодки е възможен монтаж на линията лидкор с последвал монофил поне 0.25mm.
  Ловящите от ръка е възможен монтаж лидкор, шок лидер и монофил поне 0.30.
  Хващането на рибата за очите. 
  Носенето на ловно оръжие на язовира.
  Къпането в язовира.
  Сечене / Унищожаване на дървета и храсти на територията на язовира.

Пренасяне на риба освен до карп люлката и то с мокър карп дюшек или подходящ кеп.

Задържане на риба в живарниците освен ако не се купува. В живарниците се държи само една риба с тегло от 1 кг до 3 кг (с изключение на плевелните риби).

Висока музика, високо говорене и нарушаване спокойствието на останалите риболовци.

Ползване на гумени лодки за захранване и разпъване.

Ако някой няма от необходимите продукти като карп люлкадюшеккеп за риболов може да вземе под наем от управата на язовира!

Права и задължения на управата на язовир Съединение

1. Персонала на язовира има право по всяко време да извършва контрол с цел спазване на правилата. Нарушителите се отстраняват незабавно от язовира.

2. Преди започване прибиране на багажа се уведомява персонала на язовира, който присъства при прибирането. Всеки риболовец напуснал язовира без да се обади се счита за нарушител и няма да бъде допускан за риболов.

НОВИ ЦЕНИ

Новите цени влизат в сила от 1ви АПРИЛ 2024г.

Еднодневен излет

Риболов за 12 часа
20
00
лв. на човек
 • Цената е за 1 риболовец
 • Запазване на 1 сектор
 • Риболов до 3 въдици

Нощен риболов

24 часа риболов
40
00
лв. на ден
 • Цената е за 1 риболовец
 • Запазване на 1 сектор
 • Риболов до 3 въдици

За всички жени и деца до 12 години

Риболова на язовир Съединение, обл. Бургас за жени и деца до 12 години е напълно безплатен